Клъстерен сектор 05:
Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

Каталог на образователни програми и събития

Основни направления

Учебни програми и семинари

Учебна програма: Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България

Модул 4. Адювантни ендокринни стратегии при пациенти с ранен луминален карцином на гърда

Очаквайте

Модул 5. Лечебни стратегии при пациенти с ранен HER2-позитивен карцином на гърда

Очаквайте

Модул 6. Клинично поведение при мъже с карцином на гърда

Очаквайте

Модул 7. Клинично поведение при карцином на гърда, свързан с бременност

Очаквайте

Модул 8. Най-добри поддържащи грижи при пациенти с метастатичен карцином на гърда

Очаквайте

Модул 9. Проследяване на пациенти след лечение на ранен карцином на гърда

Очаквайте

Учебна програма: Поведение при карцином на гърда и невроендокринни неоплазми

Учебна програма: Обучителни модули по психоонкология

Модул 4.Особености на връзката с терминално болни пациенти. Емоционална подкрепа в процеса на скърбене

Очаквайте

Модул 5. Комуникация на онкологичната тематика в обществото

Очаквайте

Модул 6. Синдром на професионалното изпепеляване (бърнаут) в онкологичния екип. Превенция

Очаквайте

Модул 7. Балинтов подход. Същност и специфика

Очаквайте

Модул 8. Демонстрационна Балинтова група.

Очаквайте

Учебна програма: Онкохематология

Диагностика на остри лимфобластни левкемии

EBAH акредитиран

04.06.2022

Морфология на кръвните клетки

EBAH акредитиран

12.06.2021

Учебна програма: Общопрактикуващият лекар в пътя на онкологичния пациент

Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг

17.06.2023

Учебна програма: Простатен карцином

Кастрация-рефрактерен простатен карцином

13.03.2021

Учебна програма: Уротелен карцином

Поведение при уротелен карцином

2020

Учебна програма: Кожен меланом

Поведение при кожен меланом

19-21.10.2017

Учебна програма: Панкреасен дуктален аденокарцином

Поведение при панкреасен дуктален аденокарцином

14-17.10.2021

Учебна програма: Стомашен карцином

Поведение при стомашен карцином
Национална конференция СОНМ-МОРЕ 2022

20-22.10.2022

Учебна програма: Карцином на хранопровод и гастроезофагеална връзка

Поведение при карцином на хранопровод и гастроезофагеална връзка
& Телеонкология и СОНМ-клъстерни взаимодействия

Национална конференция СОНМ-МОРЕ 2023

9-12.11.2023

Учебна програма: Карцином на бял дроб

Торакални интервенционални процедури за диагностика и лечение на белодробен карцином

9.3.2024

Е-обучение върху клинични ръководства по онкология, основани на доказателства

Поведение при стомашен карцином

Запознай се с практическите насоки за поведение при стомашен карцином и провери знанията си чрез подготвения тест посредсвом разработеното AI приложение.

Очаквайте