Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО
ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКО
ДРУЖЕСТВО ПО
ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

ТРЕТИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ХЕМАТОЛОГИЯ И ДЕТСКА ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ СОНМ

ОСНОВИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА И СТАДИРАНЕТО
НА ХЕМАТОЛИМФОИДНИ И ДЕТСКИ НЕОПЛАЗИИ

25 ноември 2023 г., събота

Видеозаписи – архив

За да достъпите до видеозаписите трябва да влезете в акаунта си.