Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

За партньори на СОНМ

Приветстваме вашия интерес да бъде част от научно-медицинската мрежа на СОНМ в провеждането на висококачествено непрекъснато медицинско обучение в областта на онкологията и онко-хематологията, отговарящо на най-добрите европейски стандарти.

Самостоятелно или в партньорската мрежа на СОНМ, следвайки стандартите и насоките за СМЕ, ще можете да достигнете до широк професионален кръг от специалисти с подготвените от вас и акредитирани от авторитетни европейски акредитационни институции програми. 

Тук може да намерите и да свалите темплейти за основните документи и форми, които ще ви бъдат необходими за подготовката на сертифицирна СМЕ