Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

ВИРТУАЛНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА СОНМ 2022 – 2024
СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА – РЕАЛНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ

ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР СОНМ

СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНИРАНЕ И СИСТЕМИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН РАКОВ ЦЕНТЪР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМ НА ГЪРДА

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ. ТРУДНИ ПАЦИЕНТИ. КОМУНИКАЦИЯ И СТИЛОВЕ НА ОБЩУВАНЕ

25 март 2023 г.

Видеозаписи – архив

За да достъпите до видеозаписите трябва да влезете в акаунта си.