Клъстерен сектор 05:
Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

Календар на образователни събития

Добре дошли в прегледа на образователните събития на СОНМ. Повече информация за срещите е достъпна през линковете към индивидуалните интернет страници, които ще бъдат редовно актуализирани.