Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ УЕБИНАРИ 2023 – 2024

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ПЪТЯ НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ОПОРТЮНИСТИЧНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ

17 юни 2023, събота

Видеозаписи - архив

За да достъпите до видеозаписите трябва да влезете в акаунта си.