Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА – РЕАЛНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ

ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР СОНМ

СТАДИРАЩИ И
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ПРИ РАНЕН КАРЦИНОМ НАГЪРДА

ПСИХООНКОЛОГИЯ –
ПСИХИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ НА РАКА

12 ноември 2022 г., събота

Видеозаписи - архив

За да достъпите до видеозаписите трябва да влезете в акаунта си.