Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

Контакти

Адрес: ул. Акад. Андрей Сахаров № 15
сграда 1, вх. А, ет. 3, ателие 19
9000 Варна
Тел.: +359 52 604 738
+359 888 537 871
Имейлoffice@bjcn.bg