СЪВМЕСТНА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА

Клъстерен сектор

Продължаващо медицинско обучение по онкология и онкохематология

Мисия

Клъстер СОНМ СМЕ-О (Сontinuing Medical Education in Oncology) стимулира и подкрепя висококачественото непрекъснато медицинско образование в областта на онкологията и онкохематологията, като предпоставка за постигане на най-високи стандарти в грижата за пациенти със злокачествени заболявания.

Визия

Непрекъснатото медицинско образование и продължаващото професионално развитие (CME-CPD) е широко прието средство за насърчаване на практикуващите лекари да поддържат и развиват професионалните си знания и умения в съответствие с най-новите достижения в медицинската наука и практика.

За целта е от изключително значение не само да се отделя достатъчно време за продължаващо образование, но и да се гарантира, че образователните програми са с високо качество. 

Ето защо, СОНМ СМЕ-О полага усилия да разработва и предоставя на лекарите и специалистите в областта на онкологията и онкохематологията в България образователни програми и материали, които отговарят на най-високи стандарти за качество.

В своята дейност СОНМ СМЕ-О следва европейските и национални критерии и постига сертифициране от авторитетните европейски институции в областта на онкологията и онкохематологията. За първи път в историята на българската клинична онкология обучителни програми на СОНМ се акредитират от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE) и участниците могат да получат европейски сертификати за своето обучение. Онкохематологичните програми са акредирани от Europeean Board for Accreditaion in Hematology (ЕВАН).